Për Individët

- 10 bizneset e vogla më të mira shqiptare sipas renditjes botërore
- Arnavutluk – Goal and organisation

Për Bizneset

- 10 bizneset e vogla më të mira shqiptare sipas renditjes botërore
- Arnavutluk – Goal and organisation

Për Imobiliare

- 10 bizneset e vogla më të mira shqiptare sipas renditjes botërore
- Arnavutluk – Goal and organisation

Money Collection

- 10 bizneset e vogla më të mira shqiptare sipas renditjes botërore
- Arnavutluk – Goal and organisation

Për punësim

- 10 bizneset e vogla më të mira shqiptare sipas renditjes botërore
- Arnavutluk – Goal and organisation